کلمه عبور :
رمز عبور :
لیست استادان
مرتب سازی
1
‎-
نام :
‎عبد المجید ; باقری بنابی
محل تحصیل :
‎حوزه علمیه بناب
حوزوی یا دانشگاهی :
‎حوزوی
مقطع تحصیل :
‎سطح 1

2
‎-
نام :
‎رضا ; برنجکار
حوزوی یا دانشگاهی :
‎دانشگاهی
مقطع تحصیل :
‎دکترا

3
‎-
نام :
‎رسول ; جعفریان
حوزوی یا دانشگاهی :
‎دانشگاهی
مقطع تحصیل :
‎دکترا

4
‎-
نام :
‎قادر ; حیدری
حوزوی یا دانشگاهی :
‎حوزوی
مقطع تحصیل :
‎سطح 3

5
‎-
نام :
‎عبد الحسین ; خسروپناه
حوزوی یا دانشگاهی :
‎دانشگاهی
مقطع تحصیل :
‎فوق لیسانس

6
‎-
نام :
‎جعفر ; سبحانی
حوزوی یا دانشگاهی :
‎حوزوی
مقطع تحصیل :
‎سطح 4

7
‎-
نام :
‎محمد تقی ; سبحانی
حوزوی یا دانشگاهی :
‎دانشگاهی
مقطع تحصیل :
‎دکترا

8
‎-
نام :
‎احمد ; عابدی
حوزوی یا دانشگاهی :
‎دانشگاهی
مقطع تحصیل :
‎دکترا

9
‎-
نام :
‎سید حسن ; عاملی
حوزوی یا دانشگاهی :
‎حوزوی
مقطع تحصیل :
‎سطح 2