کلمه عبور :
رمز عبور :
همکاری با مراکز
نام مرکز :
‎جامعه المصطفی العالمیه ستاد مرکزی
سمت :
‎عضو گروه عملیاتی سازی نظام‌نامه معاونت فرهنگی
نوع فعالیت :
‎عضو کارگروه اعتقادی
از تاریخ :
‎1395/6/31
تا تاریخ :
‎تا کنون

نام مرکز :
‎دفتر تبلیغات اسلامی
سمت :
‎عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه
نوع فعالیت :
‎عادی
از تاریخ :
‎1394/6/5
تا تاریخ :
‎تا کنون

نام مرکز :
‎مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
سمت :
‎عضو گروه تربیتی آموزشی فلسفه و کلام
نوع فعالیت :
‎علمی
از تاریخ :
‎1388/6/15
تا تاریخ :
‎تا کنون

نام مرکز :
‎موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
سمت :
‎مدیر کل فرهنگی
نوع فعالیت :
‎علمی - اجرایی
از تاریخ :
‎1387/4/4
تا تاریخ :
‎1389/1/15