کلمه عبور :
رمز عبور :
تحصیلات دانشگاهی
مقطع :
‎دکترا
رشته :
‎حکمت متعالیه
دانشگاه :
‎پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقطع :
‎فوق لیسانس
رشته :
‎دین شناسی
دانشگاه :
‎موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
تاریخ اخذ :
‎1388/4/4
عنوان پایان نامه :
‎حکومت مهدوی یا دولت مسیحایی
استاد راهنما :
‎دکتر حمید کثیری
استاد مشاور :
‎دکتر قاسم جوادی
تحصیلات حوزوی
مقطع :
‎خارج
مطالعات و تخصص‌های فردی
متنی ثبت نشده است