کلمه عبور :
رمز عبور :
کتاب‌ها
مرتب سازی بر اساس
1
‎-
عنوان کتاب :
‎اندیشه سیاسی ابوریحان بیرونی
نقش ایشان :
‎نویسنده
زبان :
‎فارسی
سال چاپ :
‎1390
تهیه شده به صورت :
‎فردی
شابک :
‎978-964-09_0252_3
ناشر :
‎پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ابوریحان بیرونی، یکی از اندیشوران برجسته مسلمان دوره میانه به شمار می رود که در مطالعات خود از روش تجربی و علمی، بهره جسته است. او در مباحث سیاسی خود از جامعه طبیعی، آغاز و در فرجامف به مدینه فاضله دینی می رسد. از منظر وی، ماهیت زندگی آدمی، عقلانی و ارادی است و کنش جامعه انسانی در قوس صعودی خود، از حب و بغض به رجاء و خوف و در نهایت، به سوی رضا و تسلیم در تکامل است و در پرتو آن، حکومت فاضله معطوف به عقل وحیانی در برابر حکومت فاسقه معطوف به جهل، محقق می گردد.

2
‎-
عنوان کتاب :
‎اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
نقش ایشان :
‎نویسنده
زبان :
‎فارسی
سال چاپ :
‎1393
تهیه شده به صورت :
‎فردی
شابک :
‎978-964-195-438-5
ناشر :
‎جامعه المصطفی العالمی
اندیشه سیاسی ناظر به تفکر منسجمی است که از درون مبنای معرفتی خاص در پی ارایه راه حل عقلانی برای بحرانهای سیاسی- اجتماعی است. بدین سان اندیشه سیاسی دو سر طیف مهم دارد: از یک طرف از مبانی معرفتی و میراث فرهنگی که مجموعه ای از باورها و هنجارهای جامعه است ارتزاق می کند، و از طرف دیگر از نظریات جامعه شناسی سیاسی که مجموعه ای از راه حلهای علمی معطوف به مسایل و بحرانهای سیاسی است سیراب می شود. هنر امام خمینی به عنوان اندیشمند سیاسی ، ایجاد تعامل منطقی، عقلانی و منسجم بین دو حوزه باورها و بحرانها، نظری و عملی، حقایق و واقعیات، جامعه آرمانی و جامعه زمینی است از منظر ایشان لازمه تولید اندیشه سیاسی، ابتدا فهم و درک دو حوزه ارزشها و بحرانها و در مرحله بعد ایجاد تعامل منطقی بین این دو از مجرای اجتهاد پویا است. در واقع رمز پویایی و کارآمدی اندیشه سیاسی امام به روش فوق بازمی گردد، روشی که مسایل و بحرانهای جاری ایران را از درون میراث فرهنگی، بازخوانی منطقی نموده و طرحی نو در زندگی سیاسی در انداخت و در نهایت، الگویی کارآمد برای علل عقب ماندگی جهان اسلام ارایه نمود.

3
‎-
عنوان کتاب :
‎مشروطیت، جمهوریت و اسلامیت
نقش ایشان :
‎نویسنده
زبان :
‎فارسی
سال چاپ :
‎1385
تهیه شده به صورت :
‎فردی
شابک :
‎964-8914-11-7
ناشر :
‎معنا گرا (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی)
در تاریخ معاصر ایران، یکی از مهمترین پرسشهای نظری در ساحت اندیشه سیاسی، رابطه دولت و مردم بوده و از سوی دیگر، تلاش برای تحدیدسلطنت مطلقهف یکی از دغدغه های مهم متفکران و علمای شیعی بوده است. در قرن بیستم این تلاشهای فکری و سیاسی وارد عرصه جدیدی شده است که اوج این جنبش فکری و اجتماعی در اندیشه سیاسی امام خمینی و محقق نایینی متبلور شده است. بدون شک نام دو عالم دینی فوق، تداعی کننده دو صورت بندی از حکومت اسلامی: جمهوری اسلامی و مشروطه اسلامی است که در پی حذف یا تحدید حاکمیت استبدادی، دو صورت بندی اسلامی و منحصر به فرد، از نظام سیاسی اسلامی ارایه داده اند. این تحقیق می کوشد تا ضمن تبیین دو صورت بندی سیاسی فوقف نقش و مشارکت سیاسی مردم را در نظریه سیاسی آنان تحلیل و نسبت سنجی نماید.